Tag : Tamamlanyp barýan 2021-nji ýyl sportuň iň köp janköýeri bolan futbol görnüşinde hem uly wakalar bolup geçdi. Şol wakalaryň käbirini dykgatyňyza ýetirýäris.

SPORT

2021-nji ýylyň möhüm futbol wakalary

Ata Watan Eserleri
Tamamlanyp barýan 2021-nji ýyl sportuň iň köp janköýeri bolan futbol görnüşinde hem uly wakalar bolup geçdi. Şol wakalaryň käbirini dykgatyňyza ýetirýäris. DUSAN TADIÇ LIONEL MESSINIŇ...