TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Talyp karzy» atly bank

Talyp karzy: “Daýhanbank” hödürleýär

Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik banky ýurdumyzda ýaşlary goldamak, olaryň döredijilik başlangyçlaryny höweslendirmek, hünärlerini kämilleşdirmek babatda amatly mümkinçilikleri döretmek maksady bilen, «Talyp karzy» atly bank karzyny...