TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

tälimçi

Türkmenistanyň Prezidentiniň doglan güni : Gutlag hatlar gelip gowuşýar

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň doglan güni mynasybetli gutlag hatlary gelip gowuşýar. Bu barada TDH habar berýär. TDH-niň web saýtynda ýerleşdirilen gutlaglardan mälim bolşy ýaly, Hytaý...

Hawiniň tälimçi hökmünde ilkinji çempionlygy

Ispaniýanyň “Barselona” toparynda 8  gezek çempion bolan ispaniýaly ýarymgoragçy Hawi Hernandes, özüniň futbol ýoluny Katar döwletinde dowam etdirdi. Häzirki wagtda ol Katar döwletiniň “Al Sadd”...

Günorta koreýaly futbolça bagyşlanan film

Angliýanyň “Tottenhem” futbol toparynyň tälimçilik wezipesine Žoze Mourinýo bellenenden soňra, günorta koreýaly hüjümçi Son Hyn Miniň futbol karýerasyny ösüşlere tarap ugur aldy. Häzirki wagtda dowam...

Poçettino “PSŽ”-niň täze tälimçisi

“PSŽ” futbol topary ýaňy-ýakynda 2018-nji ýyldan bäri toparyň tälimçi wezipesini ýerine ýetirip gelen Tomas Tuhel bilen hoşlaşypdy. Käbir köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň habar bermegine görä,...

Küşt oýny barada…

Küşt oýny sportuň iň bir gyzykly oýunlarynyň biri bolmak bilen çäklenmän, eýsem paýhas oýny hem hasaplanýar. Biziň ýurdumyzda hem küştçiler ussat tälimçileriň sapak bermeginde ýöriteleşdirilen...

“Çempionlar liga” duşuşyklarynyň gyzykly wakalary

Ata Watan Eserleri
“PSŽ” öz öýünde utuldy Fransiýanyň “PSŽ” topary “H “topaçasyndaky gijeki oýunda iňlis topary “Mançester Ýunaýtedden” 2-1 hasabynda ýeňildi. “Başakşehir” gowy oýun görkezdi, ýöne 4 minutda...