Tag : täjirçilik we gümrük amallaryna

PEÝDALY MASLAHAT

Kanunlaşdyrylmaga (legalizasiýa) degişli bolmaýan resminamalar

Kanunlaşdyrylmaga degişli däl resminamalar we namalar: pasportlaryň nusgasy; zähmet depderçesi; harby bileti; partiýa, kärdeşler arkalaşygy we beýleki jemgyýetçilik birleşiginde agzalyk barada  resminamalar; şahsyýetnamalar; häsiýetnamalar; gozgalmaýan...