TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Täjigistanyň we Özbegistanyň döwlet Baştutanlarynyň şu gezekki mejlisiniň ähmiýeti örän uludyr.

Türkmenistanyň Prezidentiniň öňe süren başlangyçlary we teklipleri

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Gyrgyz Respublikasynda geçirilen Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň dördünji konsultatiw duşuşygyna gatnaşdy. Türkmenistanyň, Gyrgyzystanyň, Gazagystanyň, Täjigistanyň we Özbegistanyň döwlet Baştutanlarynyň şu gezekki...