TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Täjigistanyň daşary işler ministri Sirojiddin Muhriddin

“Italiýa-Merkezi Aziýa” formatyndaky ministrler maslahaty geçirildi

Şu gün Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde “Italiýa-Merkezi Aziýa” formatyndaky 2-nji ministrler maslahaty geçirildi. Özbegistanyň başlyklyk etmeginde geçirilen maslahatda Türkmenistanyň daşary işler ministri wideoýüzlenme bilen çykyş...

Hytaý-Merkezi Aziýa ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

Hytaý Halk Respublikasy bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň daşary syýasat edaralarynyň arasyndaky “C+C5” formatyndaky duşuşygyň ikinjisi geçirilýär. Hytaýyň daşary işler ministri Wang I-niň guramagynda Hytaýyň Sian...