TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Täjigistanda ýene bir taryhy ýer ÝUNESKO-nyň miras sanawyna girizildi

Täjigistanda ýene bir taryhy ýer ÝUNESKO-nyň miras sanawyna girizildi

Ol günorta-gündogarda, deňiz derejesinden 2 müň metr belentlikde ýerleşýän gadymy Karon şäheri bolup, şäher takmynan 4 müň ýaşynda. Koron şäheriniň üsti 2012-nji ýylda açyldy. Alymlaryň...