TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Täjigistan

9-njy çempionlygyny yglan etdi

Täjigistanyň futbol çempionatynyň 16-njy tapgyrynda “Halton-Istiklol” toparlary duşuşdylar. Duşuşyk deňme-deň 1:1 hasaby bilen tamamlandy. Şeýlelik bilen Duşanbe şäheriniň “Istiklol” topary, ikinji orundan 12 utuk ara...

Amanbibi Mämmedowa: Aýdymly dünýäniň bilbili

Dr.Döwran Orazgylyjov
  Ajaýyp owaza ýugrulan, owadan aýdymlary diňlesek göwnümiz göterilip, aýdym-saza bolan söýgümiz öňküsinden-de artýar. Bu elbetde, jadyly sungatyň güýjünden habar berýär. Aýdymçy üçin ajaýyp aýdymlary...

Özbek lukmanlary täjik kärdeşlerine ýardam berýär

Ata Watan Eserleri
Özbegistanly lukmanlaryň sekizisi koronowirus ýokanjyna garşy göreşmekde öz tejribesini täjik kärdeşleri bilen hem paýlaşmak üçin şu günler Duşenbe şäherinde iş saparynda bolýarlar ― diýip, «UzTAG»...

«Türkmen aýna önümleri» kärhanasynyň guwandyryjy üstünlikleri

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Gökdepe etrabyndaky «Türkmen aýna önümleri» kärhanasy gysga wagtda pudagyň öňdebaryjy kärhanalarynyň birine öwrüldi. Bu kärhanada gazanylýan öňdebaryjy üstünlikler barada...

Bütindünýä küşt güni döredildi

vepa
Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan Bütindünýä küşt güni döredildi. Bu akyl paýhas oýunynyň gününiň döredilmeginiň başlangyjy bilen birnäçe döwletler, şol sanda Türkmenistan, Özbegistan, Täjigistan,...

Altyn Asyr we Hujandy :1:0

vepa
AFC-niň kubogynyň toparçadaky oýnunda Türkmenistanyň çempiony «Altyn asyr» Aşgabat şäherindäki «Köpetdag» stadionynda Täjigistanyň wise-çempiony «Hujandy» kabul edip, 1:0 hasabynda ýeňiş gazandy. Türkmen futbolçylaryna ýeňiş getiren...

<><> kabul etdi

vepa
17-nji aprelde Täjigistanyň «Istiklol» futbol topary bilen Türkmenistanyň «Altyn Asyr» topary duşuşdy. AFK-nyň Kubogynyň toparçalaýyn bäsleşiginiň çäklerinde geçen duşuşyk paýtagtymyzdaky «Köpetdag» stadionynda ýaýbaňlandyryldy. Iki toparyň...

<> AFK-nyň kubogy ― 2019-a ýeňiş bilen başlady

vepa
Şu gün türkmen futbolçylary AFK-nyň kubogy ― 2019 halkara ýaryşyndaky ilkinji duşuşygyny geçirdiler. Milli çempionatymyzyň Ýokary ligasynyň geçen möwsüminiň kümüş medalçysy ― «Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň...