TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Täjigistan Respublikasy

Türkmen wekiliýeti Şweýsariýada dünýäniň iri maliýe düzümleri bilen gepleşikleri geçirdi

2022-nji ýylyň 3-6-njy iýuly aralygynda Şweýsariýa Konfederasiýasy Bad-Ragas şäherinde Halkara pul gaznasynyň we Bütindünýä Bankynyň wekilçilik toparynyň esaslandyryjy ýurtlarynyň wekilleriniň (Azerbaýjan Respublikasy, Gyrgyz  Respublikasy, Gazagystan ...

YHG-niň 14-nji sammiti onlaýn geçirildi

Türkiýe Respublikasynyň gurnamagynda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 14-nji ýokary derejedäki sammiti geçirildi. Bu barada Türkiýäniň Prezidentiniň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär. “COVID-19-dan soňky döwürde sebitleýin ykdysady...

Özbegistanyň daşary işler ministri Merkezi Aziýa ýurtlarynda saparda bolar

2021-nji ýylyň 16-18-nji fewralynda Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministri Abdulaziz Kamilow Gazagystan Respublikasynda, Täjigistan Respublikasynda we Türkmenistanda iş saparyny amala aşyrar. Bu barada Özbegistan Respublikasynyň...

Rahmon täzeden prezidentlige saýlandy

Geçen hepdäniň ýekşenbesinde Täjigistan Respublikasynda prezident saýlawlary geçirildi. Bu iri syýasy-jemgyýetçilik çäresiniň netijesinde, ýurduň Prezidenti Emomali Rahmon ýeňiş gazanyp, täzeden prezidentlige saýlandy. Bu onuň prezident...

Emomoli Rahmon ýene dalaşgär

Täjigistan Respublikasynyň häzirki Prezidenti Emomoli Rahmon öňde boljak Prezidentlik saýlawlaryna resmi ýagdaýda öz dalaşgärligini goýdy. Bu barada ýurduň ýokary saýlaw edaralary tarapyndan şu gün habar...