TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Tailandyň Patyşasy Maha Wajiralongkor

Türkmen metbugatynda- 04.02.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Şahsy görelde – maksada okgunly nesli kemala getirmegiň esasy». TDH-nyň maglumatlary esasynda taýýarlanylan. Galyberse-de, baş sahypada hormatly Prezidentimiziň adyna Tailandyň...