TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

tahya

“Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitaby ýapon dilinde

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde hormatly Prezidentimiziň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabynyň ýapon dilinde çapdan çykan neşiriniň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25...

Türkmenlerde Çaga Bezegleri

Baş Redaktor
Zergärçilik  sungatynyň sahypalary Milli Garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryndan başlap aýratyn-da, toý-baýramlaryň  bezegine, ene-mamalarymyzyň  buýsanjyna  öwrülen  tyllaýy  nagyşlara  beslenen  şaý-sepler   ylmy  nukdaýnazardan  öwrenilmek  bilen, diňe  türkmenistanly  däl,...