TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Täç Hil hususy kärhanasy

“Täç hil”: Täze önümlerimiz bilen halkyň hyzmatynda bolarys

Baş Redaktor
Paýtagtymyz Aşgabatda geçirilen Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleri sergisine gatnaşýan “Täç Hil” hususy kärhanasynyň hünärmeni Haknazar bilen söhbetdeş bolduk. Ol türkmen bazarynda özleriniň alyp barýan işleri bilen...

«Täç hil» ― Merkezi Aziýada ilkinji

Ata Watan Eserleri
«Täç hil» hususy kärhanasy Merkezi Aziýada ilkinji bolup gel görnüşli antibakterial serişdesiniň önümçiligini ýola goýdy ― diýip, «Ahal durmuşy» gazeti habar berýär. Bakteriýalary ýok etmekde hem-de elleriň derisini...

“Täç Hil” : Hiliň nusgalyk täze derejesi

vepa
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çäginde ýerleşýän polietilen torbalary we çygly süpürgiçleri öndürýän “TÄÇ HIL” hususy kärhanasynyň açylyş dabarasy 27.06.2019 senesinde, kärhananyň taryhynda unudulmajak ajaýyp...