TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Tabletka

Koronawirus üçin tabletka görnüşinde sanjym öndüriler

Ata Watan Eserleri
Beýik Britaniýanyň immunizasiýa boýunça ministri Nadim Zahawi geljekde sanjymlaryň tabletka görnüşinde bolup biljekdigini belledi. Şeýle tehnologiýalar işlenip düzülýär. Britaniýada şeýle sanjymlaryň önümçiligi üçin mümkinçilikler bolup,...

Peýdaly maslahatlar

Ata Watan Eserleri
Eger-de hozy birnäçe minut howurpeçde saklasaň, ony döwüp daşyny arassalamak aňsatlaşar. Mikrotolkunly peç näçe seresaply ulanylsa-da, onuň iç ýüzünde ýuwup aýrylmagy örän kyn bolan ýagyň...