TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

şygryýet älemi

Magtymguly, sözüm bilene sözdür

Şygryýet äleminiň ummany beýik akyldar Magtymguly Pyragynyň ölmez-ýitmez goşgularyndaky öňdengörüji pelsepewi pikirler diňe bir döwre, bir halka degişli bolman, eýsem, ähli halka, ähli döwre degişlidir....

Halypa şahyrymyz Amangözel Şagulyýewa!

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkmenistanyň Gahrymany, Türkmenistanyň halk ýazyjysy, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Halkara baýragynyň eýesi halypa şahyrymyz Amangözel Şagulyýewanyň 80 ýaşyňyzyň dolmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýarys. Halypa şahyrymyzyň  soňky...