TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Şweýsariýanyň Ženewa şäheri

Ýöriteleşdirilen halkara ykdysady guramalar

Ata Watan Eserleri
Häzirki wagtda dünýä hojalygynda BMG-niň ýöriteleşen, sebitleýin, hökümet we hökümete degişli däl ykdysady guramalary dünýä ykdysadyýetiniň ösüşinde aýratyn ähmiýete eýedir. BMG-niň ýöriteleşdirilen halkara ykdysady edaralaryna...

Bu ýerde iň pesi, dünýäde iň beýigi

Şweýsariýanyň Ženewa şäherinde iň pes iş hakynyň möçberi kesgitlenildi. 17-nji oktýabrdan güýje girjek karara laýyklykda, şäherde iň pes iş haky bir sagat üçin 23 şweýsar...

Dünýäniň iň gymmat awtoulagy

vepa
Ýakynda Şweýsariýanyň Ženewa şäherindäki halkara awtomerkezde häzirki döwürdäki iň gymmat awtoulag ilkinji gezek görkezildi. Häzire çenli ýekeje nusgada öndürilen awtoulag Fransiýanyň Bugatti awtoulag kompaniýasyna degişlidir....