Tag : Suwuň arassalylygy boýunça öňdeligi eýeleýän döwletler sanawy

SIZDEN GELENLER

Suwuň arassalylygy boýunça öňdeligi eýeleýän döwletler sanawy

Häzirki döwürde dünýä ýüzünde global meseleleriň sanawynda arassa suw ýetmezçiligi esasy orun eýeleýär. Gün geçdigi saýyn suw ýetmezçiligi dogrusynda ýüze çykýan meseleler köpelýär. Soňky maglumatlara...