TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

suwda ýüzmek

Tokio Olimpiýa oýunlary: umumy maglumatlar we täze üstünlikler

Dünýäniň iň abraýly sport ýaryşy bolan XXXII tomusky Olimpiýa oýunlary resmi taýdan başlaýar. “Discover Tomorrow” şygary bilen geçirilýän Olimpiýa oýunlarynyň resmi açylyş dabarasy Ýaponiýanyň milli...

“Çempionlar liga” duşuşyklarynyň gyzykly wakalary

Ata Watan Eserleri
“PSŽ” öz öýünde utuldy Fransiýanyň “PSŽ” topary “H “topaçasyndaky gijeki oýunda iňlis topary “Mançester Ýunaýtedden” 2-1 hasabynda ýeňildi. “Başakşehir” gowy oýun görkezdi, ýöne 4 minutda...

Çagaňyzyň haýsy sport bilen meşgullanmalydygyny bilýäňizmi?!

Ata Watan Eserleri
Sport islendik ýaşly ynsanyň saglygyna peýdaly. Emma çagalary irki ýaşdan sporta gönükdirmegiň geljekde sagdyn jemgyýetiň binýadyny kemala getirýändigini unutmaly däldiris. Çagalaryň fiziki işjeňligiň kadalaşmagy olaryň...

Suw sportlary boýunça dünýä çempionaty

Ata Watan Eserleri
Halkara Suw sportlary federasiýasy (FINA) 2021-nji ýylda geçirilmegi meýilleşdirilen dünýä çempionatynyň 2022-nji ýyla geçirilendigini mälim etdi. Suw sportlary boýunça dünýä çempionaty 2021-nji ýylyň tomsunda Ýaponiýanyň...