TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

suw

Owadan görünmegiň syrlary

Makiýaž gudratdyr, ýöne birneme wagt geçensoň, şol bir amallary gaýtalamak siziň üçin içgysgynç bolup biler. Tebigy gözelligiňizi ösdürmek size maddy taýdan-da, wagt taýdan-da artykmaçlyk berýär....

Peýnirli we ysmanakly börek

Gerekli önümler: 6 sany hamyr 500 gram ysmanak 1 sany sogan 1 nahar çemçesi pomidor pastasy Gara burç Duz Gyzyl burç Suwuk ýag 1 käse...

Ezo gelin çorbasy

Gerekli önümler: 1 bulgur merjimek 1 käse tüwi 1 käse bulgur 1 nahar çemçesi pomidor pastasy 2 nahar çemçesi  ýag 2 nahar çemçesi mesge 1...

Deriniň gözelligi üçin maslahatlar

Ata Watan Eserleri
Aýal bolsun, erkek bolsun tapawudy ýok, her bir adamda kemsiz, tekiz we sagdyn derisiniň bolmagyny isleýär. Deriniň gözelligini üpjün etmek üçin köp usul bar. Düwürtiksiz,...

Hamyrmaýasyz gözleme

Ata Watan Eserleri
Gerekli önümler: Hamyry üçin: 2 bulgur suw 3 nahar çemçesi ýag 1 çaý çemçesi duz 3.5 bulgur un Içi üçin: 300 gram ysmanak 1 sany...

Towuk çorbasy

Ata Watan Eserleri
Gerekli önümler: 1 sany towuk budy 1 sany sogan 1 çaý çemçesi duz 6 bulgur suw 1 nahar çemçesi mesge 1 nahar çemçesi un 1...

Ojakda süýtli aş (sütlaç)

Ata Watan Eserleri
Gerekli önümler: 1litr süýt 1 bulgur şeker ýarym bulgur tüwi 3 nahar çemçesi bugdaý krahmaly 1 sany wanilin 2 bulgur suw Taýýarlanyşy: Ojakda süýtli aş...

Gündelik derini bejermek tertibi

Ata Watan Eserleri
Derini ideg etmek, deriňizi yzygiderli arassalamak ýa-da köp önüm ulanmak diýmek däldir. Owadan deriniň syry sagdyn deriniň üsti bilendir. Diýmek, derini içerde we daşarda iýmitlendirmeli....

Hamyry ýeralmaly konditer bulkasy

Ata Watan Eserleri
Gerekli önümler: 4 bulgur (800ml) suw 1 bulgur (200ml) ýyly süýt Ýarym bulgur eredilen margarin ýada arassa ýag 1.5 çaý çemçesi duz 1 orta boýda...

Ýer we beýleki gatnaşyklar bilen bagly köp ýüze çykýan soraglara kanuny jogaplar

Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň resmi saýtynda oba hojalygy we beýleki gatnaşyklarada köp ýüze çykýan soraglara şeýle jogap berilýär. Gaz, suw, tok, lagym ulgamy we köçelere asfalt...