TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Suw — ähli ýerde hem ýaşaýşyň çeşmesi”

«Ak şäherim Aşgabat» kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň 7-nji maýda geçirilen mejlisinde özüniň «Ak şäherim Aşgabat» atly kitabyny tamamlandygyny aýtdy. Döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça paýtagtymyzyň gözel künjekleriniň...