TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Sungat ýyldyzy

19 ýaşda millioner

vepa
Ejesi oňa heniz 15 ýaşyndaka az mukdarda öndürilen aýakgaplaryň birini satyn alyp berdi. Ol bolsa mümkinçilikden peýdalanyp... 19 ýaşda millioner boldy. Gürrüň Bejamin Kiks atly...