TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Sülgün Aşyrowa Halkara ynsanperwer ylymlary we  ösüş uniwersitetiniň talyby

Çagalykdan kämillige tarap…

vepa
“On ýyldan özüňizi nirede görýärsiňiz?” hemmeleri gyzyklandyrýan meşhur hemem örän gyzykly sorag. Çünki hiç bir ynsan ertir nämeleriň bolup biljegini bilmeýär. Bu soragy çalaja üýtgedip...