Tag : şu ýylyň ýanwar — noýabr aýlarynda Daşary işler ministrligi tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada

DÜNÝÄ

Ýanwar-noýabr aýlary: daşary syýasatda edilen işler

Ata Watan Eserleri
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow şu ýylyň ýanwar — noýabr aýlarynda Daşary işler ministrligi tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada Ministrler Kabinetiniň...