TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Şu ýylyň 6-njy awgustynda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda hormatly Prezidentimiziň başlangyjy boýunça döredilen Merkezi Aziýa döwletleriniň zenanlarynyň diýalogy geçiriler.

Merkezi Aziýa döwletleriniň zenanlarynyň diýalogy Türkmenistanda geçiriler

Şu ýylyň 6-njy awgustynda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda hormatly Prezidentimiziň başlangyjy boýunça döredilen Merkezi Aziýa döwletleriniň zenanlarynyň diýalogy geçiriler. Bu barada edilýän taýýarlyk işleri barada...