TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Şu ýyl ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine 15 müň 326 talyby okuwa kabul etmek göz öňünde tutulýar. Bu bolsa geçen ýyldakydan 320 adam köpdür.