Tag : Şu nukdaýnazardan “NASA” dürli dinlerde we mezheplerde işleýän 24 teology işe aljakdygyny mälim etdi.

TEHNOLOGIÝA

“NASA” 24 sany ylahyýetçini  işe alar

Amerikan kosmos we awiasiýa dolandyryş gullugy (NASA), beýleki planetalarda keseki ýaşaýyş tapylanda adamlaryň nähili reaksiýa görkezjekdigini we açyşyň hudaýlar we ýaradylyş baradaky pikirlere nähili täsir...