TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Şu gün

BMGÖM-niň hemişelik wekili ynanç hatyny gowşurdy

Ata Watan Eserleri
Şu gün, BMGÖM-niň Türkmenistanda täze bellenen wekili hanym Narine Saakýan Türkmenistanyň Prezidentine ynanç hatlaryny gowşurdy. Bu barada guramanyň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär. Duşuşygyň dowamynda...

Türkmenistan Owganystana ynsanperwerlik kömegini ugratdy

Ata Watan Eserleri
Türkmenistandan goňşy Owganystana azyk, dokma, hojalyk  harytlaryndan, şeýle-de nebit önümlerinden ybarat bolan ynsanperwer kömegi ugradyldy. Mälim bolşy ýaly, Hökümetimiziň şu ýylyň 10-njy dekabrynda geçirilen mejlisinde...

Türkmenistandan Russiýa 28-nji ýörite gatnaw

Şu gün, ýagny 26-njy noýabrda Türkmenistanyň Türkmenabat şäherinden Russiýanyň Moskwa şäherinde nobatdaky ýörite uçar gatnawy amala aşyryldy. Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi saýtynda ýerleşdirilen habara görä,...

Türkiýe Garaşsyzlyk gününi belleýär

Şu gün, ýagny 29-njy oktýabrda Türkiýe Respublikasy özüniň milli baýramy – Garaşsyzlyk gününi belleýär. Mälim bolşy ýaly, üstümizdäki ýylda ýurduň Garaşsyzlygynyň 98 ýyllygy uludan toýlanýar....

Türkmenistanyň Prezidenti “EKSPO-2020” bütindünýä sergisine gatnaşar

Şu gün, 9-njy oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Dubaý şäherinde geçirilýän EKSPO-2020 bütindünýä sergisinde Türkmenistanyň Milli gününiň açylyş dabarasyna gatnaşmak maksady bilen Birleşen Arap Emirliklerine iş sapary...

Welosipede uly ähmiýet berýän şäherler

Şu gün, ýagny 3-nji iýun Bütindünýä welosiped günüdir. Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG tarapyndan 3-nji iýun Bütindünýä welosiped güni yglan edildi. Merkezi Germaniýada ýerleşýän “Coya” kompaniýasy...