TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Şu gün XXIV gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasy geçirilýär. Oňa Türkmenistanyň Prezidentiniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet hem gatnaşýar.

Gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasy geçiriler

Şu gün XXIV gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasy geçirilýär. Oňa Türkmenistanyň Prezidentiniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet hem gatnaşýar. Gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasy 2008-nji ýylda Pekin şäherinde...