Tag : Şu gün Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary

DÜNÝÄ

Türkmenistan Gazagystana tebigy gaz we elektrik toguny ibermäge taýýar

Ata Watan Eserleri
Şu gün Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow Türki Döwletleriň Guramasyna gatnaşyjy döwletleriň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň nobatdan daşary onlaýn mejlisine...