Tag : Şu gün Türkmenistanyň agyr atletika boýunça milli ýygyndysy Daşkent şäherinde geçirilýän dünýä çempionatyndaky çykyşlaryna girişer.

SPORT

Türkmen agyr atletikaçylarynyň dünýä çempionatyndaky çykyşlary başlanýar

Şu gün Türkmenistanyň agyr atletika boýunça milli ýygyndysy Daşkent şäherinde geçirilýän dünýä çempionatyndaky çykyşlaryna girişer. Bu abraýly ýaryşda Watanymyzyň adyndan çykyş etjek ilkinji wekillerimiz zenanlaryň...