Tag : Şu gün hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Täze ýylyň öňüsyrasyndaky giňişleýin mejlisinde Halkara Bitaraplyk gününe düşýän dynç gününi geçirmek hakyndaky resminama gol çekdi.

JEMGYÝET

13-nji dekabrda dynç alnar

Şu gün hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Täze ýylyň öňüsyrasyndaky giňişleýin mejlisinde Halkara Bitaraplyk gününe düşýän dynç gününi geçirmek hakyndaky resminama gol çekdi. “Watan” habarlar gepleşiginde...