TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Starship» älem gämisi

Marsa syýahatyň bahasy…

vepa
Ýene alty-ýedi ýyldan Marsa syýahat edip ýa-da ymykly göçüp gidip bolar. Häzirlikçe täsin eşidilýän hem bolsa, bu başa barmajak täzelik däl. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň «SpaceX»...