TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Stambul

Türkiýede 8 aýda 69 sany Türkmen kompaniýa esaslandyryldy

Baş Redaktor
Türkiýe bilen Türkmenistan arasyndaky gatnaşyklarda täjirçiligiň orny hem örän ýokarydyr. Soňky döwürlerde Türkiýede hem Türkmenistan raýatlary tarapyndan esaslandyrylan kompaniýalaryň sany barha artýar. Öň habar berişimiz...

Sagatda 12 müň ýolagçy! Eminönü-Alibeýköý tramwaý liniýasy açyldy

“Eminönü-Alibeyköy” tramwaý liniýasynyň birinji bölümi açyldy. Onuň açylyş dabarasynda Stambul şäheriniň häkimi Ekrem Ymamogly, JHP partiýasynyň ýolbaşçysy Kemal Kylyçdarogly, IYI partiýasynyň ýolbaşçysy Meral Akşener gatnaşdy....

“Formula 1” 9 ýyldan soňra Türkiýä dolandy

“Formula 1” ýaryşynyň 14-nji tapgyry Türkiýäniň Stambul şäheriniň “Intercity Istanbul Park Track” meýdançasynda tomaşaçysyz  ýagdaýda geçiriler. Ýaryşyň saýlama tapgyry 14-nji noýabrda sagat 17:00-da, esasy ýaryş...

Stambul metrosynyň täze ugurlary

Ata Watan Eserleri
28-nji oktýabrda Türkiýede “Mejidiýeköý– Mahmutbeý” ugry boýunça täze metro açyldy. Ilkinji ugry göni aragatnaşyk Stambul şäheriniň hkimi Ekrem Imamoglunyň görkezmesi esasynda sagat 12:00-da başlady. Şeýle...

Stambulyň iş tertibi kesgitlendi

Ata Watan Eserleri
Türkiýäniň Stambul şäheriniň häkimi Ali Ýerlikaýa tapgyrlaýyn iş tertibi barada maglumat berdi.  Resmi we hususy bilim ojaklarynyň 1-nji synpynda, mekdebe çenli başlangyç synpynda hem-de hususy...

Koronawirus babatda täze çäklendirmeler giriziler

Baş Redaktor
Dünýäde pandemiýa keseliniň ýaýramagy bilen Türkiýäniň Stambul şäheriniň arassaçylyk geňeşi, koronawirusyň ýokaşmagyna garşy çäreleriň çäginde täze kararlar kabul etdi. Kararda şäher we şäherara ýolagçy syýahatynda,...

Eneler jemgyýetçilik ulaglaryny mugt peýdalanar

Ata Watan Eserleri
Stambulda 4 we ondan kiçi ýaşly çagalary bolan eneler üçin jemgyýetçilik ulaglary mugt bolar. Stambul şäher häkimliginiň Jemgyýetçilik ulag hyzmatlary müdirligi tarapyndan bu mesele boýunça...

Ähli sport bäsleşikleri ýatyryldy

Ata Watan Eserleri
Türkiýäniň ýaşlar we sport ministri Mehmet Muharrem Kasapogly ýiti öýken sowuklama keseliniň ýaýramagy bilen baglanyşykly futbol, basketbol, woleýbol we gandbol boýunça ähli ýaryşlaryň yza süýşürilendigini ...