TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Stambul uniwersiteti

Soltan Abdülhamidiň suratlar ýygyndysy sanly ulgamda

Dr.Döwran Orazgylyjov
Stambul uniwersiteti seýrek duş gelýän kitaplaryň saklanýan kitaphanasyndaky XIX asyryň 2-nji iň uly wizual ýygyndysy Soltan Abdülhamid Hanyň “Ýyldyz surat” ýygyndysyny sanly ulgamda hödürledi. Abdülhamid...

Iň gowy 25 Uniwersitet : Türkiýe

vepa
“The Times Higher Education World University Rankings” halkara guramasynyň resmi internet sahypasyndan alnan maglumatlara laýyklykda daşary ýurt bilim edaralarynyň öňdeligini düzýän okuw mekdepleriniň 2019-njy ýyldaky...

Türkmen Talyplary üçin Bildiriş

vepa
4 Mart 2019 senesinde, Duşenbe güni sagat 15.00-da Stambul Uniwersitetiniň Edebiýat Fakultetiniň – Jemil Bilsel Konferensiýa zalynda Türkmenistanyň Stambuldaky Baş Konsullygynyň howandarlygynda Türkmenistanyň Ýaşlar we...