TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Stambul şäher häkimligi

Eneler jemgyýetçilik ulaglaryny mugt peýdalanar

Ata Watan Eserleri
Stambulda 4 we ondan kiçi ýaşly çagalary bolan eneler üçin jemgyýetçilik ulaglary mugt bolar. Stambul şäher häkimliginiň Jemgyýetçilik ulag hyzmatlary müdirligi tarapyndan bu mesele boýunça...

«Kakamyň ganatlary» filmi 1-nji maýda tomaşaçylara ýetiriler

Ata Watan Eserleri
Her ýylyň 1-nji maýy Türkiýe Respublikasynda Işçiler we zähmet baýramy giň gerimde bellenilip geçilýär. Her ýylda bu şanly senede türk döredijilik işgärleri beýleki pudaklarda zähmet...