TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

stadionlar

FIFA-nyň koronawirus ýokanjyna garşy göreşe goldawy

Ata Watan Eserleri
Halkara Futbol Federasiýasy (FIFA) we Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy (BSGG) COVID-19 keseline garşy sanjymy üpjün etmek, keseli bejermek, anyklamak we ählumumy elýeterliligi üpjün etmek üçin...

Zenanlaryň ilkinji çempionaty

Saud Arabystany Patyşalygynda zenanlaryň arasynda futbol boýunça ilkinji çempionat geçirilýär. Köpçülikleýin habar beriş serişdelerindäki maglumata görä, şu hepde ýurduň taryhyndaky ilkinji çempionata badalga berildi. Zenanlaryň...

Messiniň gyzykly statistikasy

Ispaniýanyň “Barselona” toparynyñ hüjümçisi Lionel Messiniñ futbol ýoluny göz salamyzda, argentinaly 2004-nji ýylyñ 16-njy oktýabryndan, ýagny ilkinji oýnundan başlap, Ispaniýanyñ  42 stadionynda oýnamaga başarypdyr. Olaryñ...

Futboldan täze habarlar…

Futbol möwsümi Angliýada diñe “Wembleý” we “Bertone-na-Trente” stadionlarynda dowam etdirilip bilner. Angliýanyñ futbol assosiýasiýasy bu netijä gelmeginiñ sebäbi toparlaryň şäherden şähere aýlanyp çykmazlygynyň öňüni almakdan...