TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Squid Game” “Netflix”-iň iň meşhur filmleriniň birine öwrüldi!

“Squid Game” “Netflix”-iň iň meşhur filmleriniň birine öwrüldi!

Oktýabr aýynyň başynda 90 ýurtda iň köp tomaşa edilen film bolan “Squid Game”-iň üstünligi, daşary ýurtlulara Günorta Koreýanyň çylşyrymly sosial gurluşyna göz aýlamagy bilen baglanyşykly....