TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi

Internet-saýty döretmek boýunça bäsleşik

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi Welotrek boýunça dünýä çempionatynyň internet-saýtyny döretmek barada işleri ýerine ýetirmek üçin bäsleşik yglan edýär. Bu bäşlegiň bildirişi “Türkmenistan” gazetinde...

Aşgabatda Dewisiň Kubogy ýaryşy geçiriler

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanda şu ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda Tennis boýunça Dewisiň Kubogy ugrundaky halkara ýaryşyň tapgyry geçiriler. Bu barada hormatly Prezidentimiz degişli Karara gol çekdi. Şol resminamada...

Şaşka bäleşiginiň ýeňijileri kesgitlenildi

vepa
Žurnalistleriň arasynda geçirilen şaşka bäsleşiginiň ýeňijileri kesgitlenildi. Küşt-şaşka mekdebiniň mejlisler zalynda bäsleşigiň baýrak gowşurylyş dabarasy boldy. Dabarada ýaryşyň hormatly myhmanlary, ýagny Türkmenistanyň Sport we ýaşlar...

Žurnalistleriň şaşka bäsleşigi çekeleşikli geçti

vepa
Şu gün Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň «Türkmenistan Sport» halkara Žurnalynyň, Aşgabat şäher sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň Ýöriteleşdirilen Küşt-şaşka mekdebiniň hem-de «Atavatan...

XXXII Tomusky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak

vepa
«2020-nji ýylda Ýaponiýanyň Tokio şäherinde geçiriljek XXXII Tomusky Olimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň ýygyndy toparlarynyň gatnaşmagy hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň 13-nji aprelinde kabul eden 740-njy kararyna...

Sport media-forumy geçirildi

vepa
Şu gün paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesiniň «Sport» myhmanhanasynda «Durnukly ösüş ugrunda sportuň tutýan orny» atly media-forum geçirildi. Oňa ýurdumyzdaky metbugat wekilleri, ýokary okuw jaýlarynyň Žurnalistika hünärlerinde...