TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Sport» myhmanhanasy

Sport media-forumy geçirildi

vepa
Şu gün paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesiniň «Sport» myhmanhanasynda «Durnukly ösüş ugrunda sportuň tutýan orny» atly media-forum geçirildi. Oňa ýurdumyzdaky metbugat wekilleri, ýokary okuw jaýlarynyň Žurnalistika hünärlerinde...