TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

sport maşklary

Sport maşklary üçin “akylly” aýna

Ata Watan Eserleri
Käbir adamlar tälimçisiz sport bilen meşgullananda olarda hereketleri dogry edip-etmeýändigi barada şübhe döräp bilýär. Taýwanyň “Johnson Health Tech” kompaniýasy munuň üçin akylly aýna döretdi. Bu...

Milli Liderimiziň zähmet rugsadyndan pursatlar

vepa
Milli Liderimiz zähmet rugsadyny döredijilik hem-de sagdyn durmuş ýörelgesine bagyşlady. Elbetde, zähmet rugsadynyň günleri munuň üçin has-da uly mümkinçilikleri döredýär. Şeýlelikde, döwlet Baştutanymyz çeper döredijilik...