TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

sport desgalary

Tokio-2020: žurnalistler iň köp pissa iýýärler

Tokioda dowam edýän Olimpiýa oýunlarynda daşary ýurtly žurnalistleriň aglabasy köpräk pissa hem-de burger iýýärler. Žurnalistleriň her gün 300 pissa hem-de burger iýýändiklerini mälim edildi. Bu...

Ýewropada çäklendirmeler aýrylýar

Fransiýada Prezident Emmanuel Makron tarapyndan çäklendirmeleri ýeňilleşdirmek barada yglan eden 4 basgançakly meýilnamanyň ikinji tapgyry başlandy. Kinoteatrlar we muzeýler gaýtadan açyldy. Olar sagat 06.00-21.00 aralygynda...

Belarus Respublikasynda okaýan türkmen talyplary bilen duşuşyk

vepa
2019-njy ýylyň 16-njy ýanwarynda Minsk şäheriniň döwlet Lingwistiki uniwersitetinde Maksim Tank adyndaky Belarus döwlet pedagogiki uniwersitetiniň ýolbaşçylarynyň we talyplarynyň gatnaşmagynda bilelikdäki duşuşyk geçirildi....