TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Söýgi köli»

Söýgi köliniň täsinligi

Söýgi köli, Dubaýyň golaýyndaky çölde döredilen iki ýürek görnüşindäki emeli köl. Bu, Ýakyn Gündogara baran jübütler üçin iň täsirli ýerleriň biridir. Söýgi köli Dubaýdan 40...

Söýgüliler üçin ajaýyp ýer

Dubaý şäheriniň golaýynda ýerleşýän çölüň ortasynda söýgüliler üçin ajaýyp ýer bar. Gum depeleriniň ortasynda suw bilen kesişýän iki ýürekden ybarat ajaýyp “Söýgi köli” ýerleşdirilipdir. Şol...

Dubaýda «Söýgi köli» döredildi

Ata Watan Eserleri
Dubaý çöldäki gudratlar bilen dünýäni haýran galdyrmagy dowam etdirýär. Ynha ýakynda şäheriň golaýyndaky çöllükde ajaýyp köl döredildi. Bu köl «Söýgi köli» (Love Lakes) diýlip atlandyrylýar. Çünki kölüň...