TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer gatnaşyklary

Owganystanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýetiniň Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gani bilen duşuşygy boldy. Taraplar hyzmatdaşlygyň giň...

Türkmenistanyň we Türkiýäniň Mejlisleriniň ýolbaşçylarynyň duşuşygy

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy G. Mämmedowa bilen  Türkiýe Respublikasynyň Beýik Millet Mejlisiniň Başlygy Mustafa Şentopyň arasynda göni aragatnaşyk arkaly geçirilen nobatdaky duşuşygyň çäklerinde köpugurly döwletara hyzmatdaşlygynyň...