TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

söwda-ykdysady gatnaşyklar

Türkiýe-Türkmenistan Işewürler geňeşi 2020-nji ýyly maslahatlaşdy

Ata Watan Eserleri
Türkmenistan bilen Türkiýäniň arasyndaky söwda-ykdysady gatnaşyklaryň ösdürilmegine uly goşant goşýan Türkiýe-Türkmenistan Işewürler geňeşiniň onlaýn mejlisi geçirildi. Onlaýn tertibinde geçirilen duşuşykda işewürler geňeşi tarapyndan 2020-nji ýylda...

Türkmenistan bilen ABŞ-nyň arasynda söwda-ykdysady gatnaşyklar ara alnyp maslahatlaşyldy

2020-nji ýylyň 17-nji dekabrynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Türkmenistan bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasyndaky syýasy geňeşmeleriň jemleýji tapgyry geçirildi. Türkmen tarapyndan mejlise Türkmenistanyň Daşary işler...

Türkmen-türk söwda-ykdysady gatnaşyklary ara alnyp maslahatlaşyldy

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary Ç.Gylyjowyň hem-de Türkiýe Respublikasynyň söwda ministri Ruhsar Pekjanyň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly maslahat geçirildi. Onlaýn duşuşygyň çäklerinde iki ýurduň arasyndaky söwda-ykdysady...

Türkmenistan bilen Beýik Britaniýanyň söwda gatnaşyklary işjeňleşdiriler

Ata Watan Eserleri
2020-nji ýylyň 30-njy iýunynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri E.Annamuhammedowyň Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Hýu...

Türkmenistan bilen Müsüriň arasynda onlaýn duşuşyk

2020-nji ýylyň 10-njy iýunynda Ykdysady we ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara türkmen-müsür toparynyň nobatdaky mejlisine taýýarlyk görmegiň çäklerinde Türkmenistanyň we Müsür Arap Respublikasynyň wekilleriniň arasynda...

Bütindünýä gümrük guramasynyň ýolbaşçysyny kabul edildi

vepa
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Bütindünýä gümrük guramasynyň baş sekretary Kunio Mikuriýany kabul etdi. Myhman mähirli kabul edilendigi we hyzmatdaşlygyň möhüm meselelerini ara alyp...