TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Soňky ýyllarda dünýäde pes uglerodly

“Ýaşyl” energetika uly ähmiýet berilýär

Soňky ýyllarda dünýäde pes uglerodly, hususan-da, wodorod energiýasy hem-de energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmelerinden peýdalanmaga uly üns berilýär. Energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri boýunça halkara agentligi (IRENA)...