TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

soňky jaň goşgulary

Türkmenistanyň orta mekdepleriniň uçurymlaryna, mugallymlaryna we ähli bilim işgärlerine

Baş Redaktor
Hormatly mugallymlar we bilim işgärleri! Mähriban uçurymlar! Sizi 2020-2021-nji okuw ýylynyň tamamlanmagy we bilimler dünýäsinde täze belent maksatlara ruhlandyrýan «Soňky jaň» dabarasy bilen tüýs ýürekden...

«Soňky jaň» dabaralary ýakymly ýatlamalara baý bolar

Dr.Döwran Orazgylyjov
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde şu ýyl okuw ýylynyň tamamlanmagy mynasybetli meýilleşdirilen çäreler we hususan-da, «Soňky jaň» dabaralaryny...