TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

şolaryň biri hem meşhur aktýor Jeki Çandyr. Ol XXIV gyşky Olimpiýa oýunlarynyň alawyny göteriji 30-njy adam boldy. Ol Olimpiýa oýunlarynyň alawyny beýik Hytaý diwarynyň bir böleginde göterip geçdi.

Jeki Çan Olimpiýa oýunlarynyň alawyny göterdi

Ata Watan Eserleri
Hytaýyň paýtagty Pekin şäherinde geçiriljek gyşky Olimpiýa oýunlarynyň 3 günlük Olimpiýa alawynyň ýörişi dowam edýär. Ozal hem habar berşimiz ýaly, Olimpiýa oýunlarynyň ýörişine 1200-den gowrak...