TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Şol hatynda dostlukly ýurduň Prezidenti milli Liderimizi özi üçin amatly wagtda resmi sapar bilen Özbegistana gelip görmäge çagyrdy.

Türkmenistanyň Prezidenti resmi sapara çagyryldy

Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Prezidentine hat ýollady. Şol hatynda dostlukly ýurduň Prezidenti milli Liderimizi özi üçin amatly wagtda resmi sapar bilen Özbegistana gelip...