TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Söhbet Kasymow

Muhammetguly Kasymow: “Arzuwlarymyň amala aşan ýeri – teatr”

Baş Redaktor
Sungat ýoly muşakgatly, miwesi datly hünärleriň biri hasaplanýar. Munda arman-ýadaman uzak ýyllar zähmet çekiberseň, halkyň içinde abraýyň, mertebäň, hormatyň hem artyberýär. Biz hem şeýle sylag-hormatly...

Jemi 100 000 gezek tomaşa: “Ata Watan Ýyldyzlary” Show

Baş Redaktor
“Ata Watan Ýyldyzlary” show gepleşigi jemi 100.000 gezek tomaşa edildi. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň täze show gepleşigi bolan “Ata Watan Ýyldyzlary”  gepleşigine jemi 100 müň...