TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Siz gök daglar

Gyzyl we gök daglaryň rowaýaty…

Siz gök daglar, gyzyl daglar barada eşidipmidiňiz? Eger «Altyn asyr» Türkmen kölüniň kenary bilen demirgazyga tarap gidip, Üstýurt platosynyň günorta çetlerinden günbatara, ýagny, Gyzylgaýadyr Goşa...