TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Sinovac» kompaniýasy

Hytaýda çagalar üçin waksina bellige alyndy

Hytaýyň ýörite hukukly edaralary «Sinovac» kompaniýasy tarapyndan işlenip taýýarlanylan «CoronaVac» waksinasynyň 3 ― 17 aralygyndaky çagalar üçin niýetlenen görnüşini hasaba aldy we ony ulanmaga rugsat...